Meniu Închide

Asistență socială

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ?

Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.

Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse
• Ajutorul social;
• Ajutorul încălzire;
• Alocaţia pentru susţinerea familiei;

2. Politici familiale
• Alocaţia de stat pentru copii;
• Alocaţia de plasament;
• Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap
• Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
• Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
• Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
• Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
• Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt:
• evaluarea contextului familial;
• veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
• condiţiile de locuire;
• starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială derulează prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială următoarele beneficii:
• Alocaţie de stat, conform Legea nr. 61/1993
• Alocaţie plasament, conform Legii nr. 272/2004
• Alocaţie susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010
• Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 111/2010
• Stimulent de inserţie OUG nr. 111/2010
• Indemnizaţii şi ajutoare OUG nr. 111/2010, art. 31,32
• Ajutoare sociale (VMG), conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
• Ajutoare de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001
• Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, energie termică şi gaze naturale, conform OUG nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Sari la conținut